top of page
Quiz voor lage-emissiezone
Net als andere Belgische steden (Gent, Antwerpen, enz.) heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in januari 2018 een LEZ ingevoerd. Maar wat betekent dit acroniem?
Wat is het aandeel in de CO2-uitstoot van het vervoer in Brussel?
Het doel van de LEZ is de luchtverontreiniging en de CO2-uitstoot van het vervoer te verminderen. Weet u vanaf welk jaar thermische voertuigen verboden zullen zijn in Brussel?
Om mensen te helpen die getroffen zijn door de LEZ, heeft Leefmilieu Brussel een gratis informatiedienst opgezet. Wat is de naam van deze dienst?
Wat is de Bruxell'Air premie?
bottom of page